Czy warto inwestować w waluty egzotyczne?

Rozumienie walut egzotycznych

Definicja waluty egzotycznej

Waluty egzotyczne to te, które nie są powszechnie handlowane na międzynarodowym rynku walutowym (Forex). Do tej kategorii zazwyczaj zaliczane są waluty krajów rozwijających się, takich jak rand południowoafrykański, real brazylijski czy rubel rosyjski (Rogoff, 1996).

Dlaczego waluty egzotyczne są egzotyczne?

Często waluty egzotyczne pochodzą z krajów o niestabilnej sytuacji politycznej lub gospodarczej, a ich wartość może gwałtownie fluktuować. Ponadto, handel nimi jest często mniej płynny w porównaniu do głównych walut, takich jak dolar amerykański, euro czy jen japoński (Rogoff, 1996).

Potencjalne korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem w waluty egzotyczne

Potencjalne korzyści

Inwestowanie w waluty egzotyczne może przynieść wysokie zwroty. Gwałtowne fluktuacje wartości mogą oznaczać, że inwestorzy mogą skorzystać na korzystnych ruchach kursów walut. Ponadto, waluty egzotyczne mogą również zapewnić dywersyfikację dla inwestorów szukających ekspozycji na różne gospodarki (Eichengreen & Hausmann, 2005).

Potencjalne ryzyka

Z drugiej strony, inwestowanie w waluty egzotyczne wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Niższa płynność może oznaczać, że inwestorzy mogą mieć trudności z wyjściem z pozycji, jeśli rynek porusza się przeciwko nim. Dodatkowo, niepewność polityczna i gospodarcza może prowadzić do gwałtownych zmian kursów (Eichengreen & Hausmann, 2005).

Czy warto inwestować w waluty egzotyczne?

Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestora, jego apetytu na ryzyko i celów inwestycyjnych. Dla niektórych, potencjalne wysokie zwroty mogą przeważać nad ryzykiem. Dla innych, ryzyko może być zbyt duże. Ważne jest, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko i cel inwestycyjny przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w waluty egzotyczne.

Źródła:

  1. Rogoff, K. (1996). The Purchasing Power Parity Puzzle. Journal of Economic Literature.
  2. Eichengreen, B., & Hausmann, R. (2005). Other People’s Money: Debt Denomination and Financial Instability in Emerging Market Economies. University of Chicago Press.
Dr hab. Klara Hlomydiacz
Dr hab. | + posts

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych