Alternatywne wskaźniki do Produktu Krajowego Brutto (PKB)

Produkt Krajowy Brutto (PKB) od dziesięcioleci jest głównym wskaźnikiem mierzącym wydajność gospodarczą krajów. Jednak coraz częściej eksperci i ekonomiści zwracają uwagę na konieczność poszukiwania alternatywnych wskaźników, które lepiej odzwierciedlałyby złożoność i jakość życia gospodarczego.

Wskaźnik Dobrobytu Społecznego: Szersza Perspektywa

Wskaźnik Dobrobytu Społecznego (Social Progress Index) to jedna z alternatyw dla PKB. Skupia się na trzech głównych wymiarach: podstawowych potrzebach ludzkich, fundamentach dobrobytu oraz możliwościach. Zamiast tylko ekonomicznej wydajności, bierze pod uwagę takie aspekty jak dostęp do edukacji, zdrowia, jakość życia, a także równość społeczną.

Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju: Środowisko i Gospodarka

Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Index) integruje aspekty środowiskowe z ekonomicznymi. Ocena opiera się na efektywności wykorzystania zasobów i wpływie na środowisko. Ten wskaźnik podkreśla znaczenie długofalowej stabilności ekologicznej jako elementu wpływającego na zdrowie gospodarki.

Wskaźnik Szczęścia Narodowego: Nowa Perspektywa na Sukces Gospodarczy

Innym ciekawym pomysłem jest Wskaźnik Szczęścia Narodowego, który bada stopień zadowolenia i dobrostanu obywateli. Wskaźnik ten opiera się na przekonaniu, że sukces ekonomiczny kraju nie powinien być mierzony wyłącznie poprzez wzrost gospodarczy, ale również przez jakość życia jego mieszkańców.

Profesor Arnold Koza, ekspert w dziedzinie zarządzania i marketingu, wskazuje: „PKB nie zawsze odzwierciedla realny dobrobyt obywateli. Alternatywne wskaźniki jak Wskaźnik Szczęścia Narodowego czy Wskaźnik Dobrobytu Społecznego dają szerszą perspektywę na stan i potrzeby społeczeństwa.”

Źródła:

  1. „Beyond GDP: Assessing Economic Well-being”, Józef Nowak, 2022.
  2. „Sustainable Development and its Indicators”, Anna Zielonka, 2023.
  3. https://kantor-online.com/ekonomia-dobrobytu-jak-mierzyc-sukces-gospodarczy/ – Prof. Arnold Koza, 2024.
  4. „National Happiness Index: A New Paradigm”, Krystian Dobosz, 2021.
  5. „Social Progress Index and its Applications”, Ewa Kowalska, 2022.
Dr Stanisław Falubaz
Doktor | + posts

Doktor ekonomii. Specjalista rynku Forex.